Werkwijze

 

 

Voor een taalanalyse in het Arabisch, voeren we een taalstaal uit. We maken hiervoor een uitgebreide taalscript aan. We analyseren de morfologie, semantiek, fonologie, syntaxis en pragmatiek. 

 In overleg met de logopedist maken we een verslag op . We zorgen voor een gerichte aanpak en maken een analyse op gericht op de noden het kind die langskomt bij de logopedist.  

We stellen een uitgebreide taalscript op aan de hand van de video die opgenomen wordt door de logopedist en doorgestuurd naar de taalanalist. Aan de hand van deze video zien we welke juiste analyse past bij het kind.  We helpen ook anderstalige nieuwkomers helpen met het vertalen van papierwerk zoals brieven, e-mails,...We geven hen ook de juiste tips en informatie voor hun verdere stappen.

 

 

Veel meertalige kinderen ervaren taalmoeilijkheden. Die taalmoeilijkheden kunnen  deel uitmaken van een normale meertalige ontwikkeling of kunnen het gevolg zijn van een echte taalstoornis. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen beide zodat meertalige kinderen gepaste hulp kunnen krijgen.