Tarief

 

TAALANALYSE ARABISCH

 

De minimumlengte van een spontane taalstaal is  5 minuten.

De aangeraden lengte voor een betrouwbare analyse bedraagt 7 minuten.

De analyse van een taalstaal van 5 minuten heeft een kostprijs van  90 EUR.

Voor bijkomende minuten geldt het tarief van 10 EUR per bijkomende minuut.